Django报错:Errno 10013解决方法

凉白开 pythonDjango报错:Errno 10013解决方法已关闭评论7,7873字数 82阅读0分16秒阅读模式

使用pycharm运行django,报错errno 10013。

错误原因:酷狗暂用了8000端口,或者你查看下是否其他进程暂用的你需要的端口。关闭对应的进程即可解决。文章源自运维生存时间-https://www.ttlsa.com/python/django-error-errno-100013/ 文章源自运维生存时间-https://www.ttlsa.com/python/django-error-errno-100013/

weinxin
我的微信
微信公众号
扫一扫关注运维生存时间公众号,获取最新技术文章~
凉白开
  • 本文由 发表于 03/05/2016 16:39:23
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.ttlsa.com/python/django-error-errno-100013/
  • django
  • errno 10013